Wat is een wisselkoers

De hoogte van de wisselkoers

Wisselkoers: de waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt.

De hoogte van de wisselkoers wordt bepaald op de valutamarkt. De valutamarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van valuta’s.

Wisselkoers van de euro: de prijs van de euro uitgedrukt in een andere munt

Let wel: je kunt niet spreken van dé wisselkoers van de euro! Er is ten opzichte van alle buitenlandse valuta een andere wisselkoers.

Alle betalingen aan niet eurolanden hebben aanbod van euro’s op de valutamarkt tot gevolg. Alle ontvangsten uit niet eurolanden leiden tot vraag naar euro’s op de valutamarkt (= wisselmarkt). We kunnen de betalingsbalans voor euroland vertalen in vraag naar en aanbod van euro’s op de valutamarkt. Zo krijgen we inzicht in de vorming van de wisselkoers.

De oorzaken van veranderingen in de wisselkoers zijn dus veranderingen van inkomsten en uitgaven op de lopende rekening en / of de kapitaalrekening van de betalingsbalans.

Een stijging van de wisselkoers als gevolg van een grotere vraag en / of een kleiner aanbod van een munt op de valutamarkt noemen we een appreciatie van de wisselkoers. Een wisselkoersdaling als gevolg van een groter aanbod en / of een kleinere vraag heet een depreciatie van de wisselkoers.

Inkomsten uit het buitenland (export op de lopende rekening, import van kapitaal) op de betalingsbalans van een land betekenen vraag naar de munt van dat land op de valutamarkt. Uitgaven aan het buitenland (import op de lopende rekening, export van kapitaal) op de betalingsbalans betekenen aanbod van de munt van een land op de valutamarkt. Een overschot op de betalingsbalans betekent dat de ontvangsten groter zijn dan de uitgaven. Dan is ook de vraag naar die munt op de valutamarkt groter dan het aanbod. De wisselkoers van die munt ten opzichte van andere munten zal dan stijgen. Dit noemen we appreciatie. Omgekeerd zal een tekort op de betalingsbalans leiden tot een daling van de wisselkoers ten opzichte van een andere munt. Dit noemen we depreciatie.

Invloed wisselkoers op export en import

Door een stijging van de wisselkoers worden geïmporteerde producten goedkoper > minder kans op geïmporteerde kosteninflatie.
Een stijging van de wisselkoers maakt de exportproducten van dat land voor het buitenland echter duurder > minder vraag naar de producten uit dat land >nadelig voor de concurrentiepositie van dat land > bovendien is de import goedkoper dus meer import > minder export en meer import > minder afzet voor binnenlandse bedrijven > minder productie > nadelig dus ook voor de werkgelegenheid.

Door een daling van de wisselkoers worden geïmporteerde producten duurder (grondstoffen en halffabricaten etc.) > de kosten stijgen > wanneer deze kostenstijging wordt doorberekend in de verkoopprijzen > geïmporteerde kosteninflatie.

Een daling van de wisselkoers maakt de exportproducten van dat land voor het buitenland goedkoper > meer vraag naar de producten uit dat land .. gunstig voor de concurrentiepositie van dat land > bovendien is de import duurder dus minder import > meer export en minder import > meer afzet voor binnenlandse bedrijven > meer productie > goed voor de werkgelegenheid.