Stemming euro negatief

Op de vraag welk van de niveaus als eerste in beeld zou komen voor EUR/USD, 1,35 of 1,25, koos bijna 80% voor het laatste…

Stemming euro negatief

De stemming rond de euro bleek ronduit negatief te zijn. Nu is het beeld ook verslechterd moet ik zeggen. De perikelen rond de Grieken en in mindere mate de Fransen gaan niet in de koude kleren zitten. En inmiddels zijn die kleren bijna bevroren, zo koud zijn ze. Ik toon u dat straks.

Allereerst de kortere termijngrafiek van EUR/USD aan de hand waarvan we de verandering van het scenario eens zullen bekijken.

We gaan niet wijs doen of voorspellen, we beschrijven wat er gebeurt. Zoals hierboven beschreven, het neemt geen keer naar het schijnt. De dalende lijn is de downtrend die vanaf het veranderen van het speelveld in valutaland vorig jaar zomer, de richting bepaalt. Dat is dan ook meteen de hoofdrichting. Alle andere bewegingen, opwaarts maar ook zijwaarts, vormen daarbinnen een correctie. Even naar adem happen en weer duiken, zeg maar. Het happen naar adem in de meest recente zin heeft plaatsgevonden binnen het spectrum van korte horizontale lijntjes.

Het slechte nieuws is dat sinds 25 januari jl. de koersen niet meer zo laag zijn geweest en we dus nu moeten spreken van een uitbraak en dus het einde van de correctie in zijwaartse zin. De implicatie van het einde van een correctie is het hervatten van de hoofdrichting. Dat zijn de lichtgroene arceringen. Deze illustreren dat het maken van een bodem binnen deze hoofdrichting niet in één keer lukt.

Het blijkt een proces te zijn. Nadat de RSI voor de eerste keer in OS terechtkomt dalen de koersen, nog even door en na een aantal keren de OS in en uit te zijn gedoken vormt een bodem zich pas. In dit geval heb ik de lengte van dat proces in tijd gelijk gehouden en u ziet waar we uit komen wanneer het spreekwoord klopt. 1,25 dus. Ok, genoteerd, maar wat houdt dit in voor de lange termijn? Tegen welk groter proces speelt zich dit af?

lange termijn grafiek euro usd

Deze langetermijngrafiek toont ons dat we al een aantal jaar in een min of meer zijwaartse beweging gevangen zitten. De koersen hebben als omkeerniveaus minimaal $1,50 en $1,25 bereikt in de laatste paar pogingen. En dit maal dus nog niet. Is het haalbare kaart? Het is een afstandje van niks op dit time frame kan ik u zeggen. De volgende grafiek toont ons de beleving van deze fase bezien vanuit de USD, de tegenhanger in deze vergelijking.

USD EUR index range

Deze grafiek zou het precies het omgekeerde moeten laten zien ten opzichte van de vorige. Klopt ook wel ongeveer, echter met een verschil. De overeenkomst is duidelijk. De grenzen zijn hier echter circa 75 en 88. Het verschil zit hem hierin: de USD-index is nog niet eens op de helft van de range, terwijl de euro zich richting de onderkant op $1,25 aan het begeven is.

Een meer gelijkwaardig niveau zou koersen tegen de $1,40 in moeten houden, maar we zijn 15 cent lichter. Het verlies van vertrouwen in de euro heeft ons in ieder geval een procentje of 10 waarde gekost zoals het er naar uitziet, en dat heeft nog niet eens te maken met kracht vanuit de USD.

De extra afwaardering die we van de zomer hebben gekregen is niet meer te boven gekomen naarmate de PIIGS verhalen minder tot fictie werden gerekend. De reden achter dit verschil zit hem in de samenstelling van de USD-index. Daarin zit ook een deel tegen de Japanse yen opgenomen hetgeen alleen maar een negatief en dus remmend effect op deze index heeft gehad in de periode waarover we spreken. Daardoor kan ik concluderen dat wij, met onze euro, er het slechtst voorstaan op dit moment, en dat we dus echt de rol van meest ontwaarde munt van de USD hebben overgenomen.

Deze dalende euro-waarde helpt natuurlijk niet echt om de ingeslagen weg te doen wijzigen. Maar ik heb nog een gezegde vlak voor het weekend: “Hoop doet leven”. Deze uitspraak is gestoeld op de perceptie dat een lage euro goed is voor de export. Ja ooit ja, maar we zwijgen maar even van de gevolgen voor onze financiën die in de tussentijd erg breekbaar zijn.

Nee, wat mij betreft mag een andere stelling van de kijkers van afgelopen woensdag bewaarheid worden. De stelling dat Griekenland de euro zal verlaten en de rest erin blijft. Dat lijkt mij wellicht een soort wake up call, waardoor er nieuwe krenten in de pap worden geworpen en de smaak dus anders wordt. Dan zal blijken dat een groot deel van de gevolgen hiervan reeds verdisconteerd zijn in de daling waar we nu mee bezig zijn, denk ik. Daarmee wordt in ieder geval aangegeven dat er een grens is bereikt en dat dit geen spelletje van politici meer is. Laat die grens even $1,25 zijn dan is het allemaal tijdelijk, denk ik.

Nog even tot slot: in dit proces kunnen koersen natuurlijk heen en weer springen, sterker, dat doen ze ook elke dag. Maar indien de grens van $1,3050 opwaarts gepasseerd zou worden kunnen we spreken van het afwenden van directe gevaar van een verdere daling. Daarmee is het niet direct haussanna. Nee, daarvoor zouden we ooit weer de $1,35 moeten passeren.


Lees verder of bekijk de wisselkoers van de euro-dollar van vandaag.

Bron: Gedane euro-zaken