Slappe herstelpoging EUR/USD

Met een snelle blik op de chart is het duidelijk dat koers zich onder een stevige weerstandzone bevindt.

Slappe herstelpoging EUR/USD

Recent is een herstelbeweging ingezet, maar vanaf afgerond1,265 is de koers weer teruggezakt. Zullen de stieren voldoende kracht hebben om op te veren richting de sleepkabel op circa 1,29? Of houden beren het heft in handen en drukken zij de koers onder het steunpunt op afgerond 1,23? Al met al een spannende strijd. Blijf even aan de zijlijn. Het speelveld is te rommelig om verantwoord posities in te nemen....

“Zolang de koers boven afgerond 1,23 noteert is een opleving binnen de dalende trend richting de retracementzone en oude steun als nieuwe weerstand op afgerond 1,30 het meest waarschijnlijke scenario…”, luidde recent mijn commentaar. De herstelbeweging is wel degelijk ingezet, maar de stieren hebben het moeilijk. Deze week is namelijk een zwarte candle in de maak. Echter, het geschetste scenario blijft valide. Aankomende weken zijn witte candles wenselijk. Stel de shortwinsten veilig. Speculanten helpen de stier een handje. Anderen wachten op een nieuwe lagere top voor shortposities….

Bron: Nico P.R. Bakker