Opmars dollar nog niet ten einde

Drie redenen waarom de opmars van de dollar voorlopig nog niet ten einde is

Opmars dollar nog niet ten einde

2018 - Waar eind vorig jaar gemiddeld nog werd verwacht dat de EUR/USD aan het einde van 2018 rond 1.27 zou staan, stelt Monex dat er in de afgelopen zo veel is gebeurd dat dit scenario inmiddels onwaarschijnlijk lijkt. Allereerst begint de veronderstelling dat Trump met zijn handelsbeleid blaft, maar niet bijt aan geloofwaardigheid te verliezen. De Amerikaanse president heeft daadwerkelijk handelstarieven op...

Waar het sentiment rond EURUSD niet op kon eind vorig jaar, met de mediane voorspelling in Bloomberg voor Q4 2018 op 1.27, lijkt de wind voor het valutapaar nu uit een hele andere hoek te waaien. Vorig jaar voerde het verhaal dat het agressieve rentebeleid van de Fed al was ingeprijsd de boventoon, terwijl de dip in de groei van de eurozone van tijdelijke aard zou blijken. De ECB zou niet anders kunnen dan snel het einde van het opkoopprogramma en het begin van renteverhogingen aankondigen. Het liep echter anders.

Drie redenen waarom de recente dollar rally nog genoeg stootkracht lijkt te hebben om ver door het weerstandsniveau van 1.15 te dringen:

1. Het idee dat Trump hard blaft, maar niet bijt wanneer het op handel aankomt, begint aan geloofwaardigheid te verliezen. Handelstarieven op staal, aluminium en Chinese goederen werden inderdaad ingevoerd en daarbovenop kwamen weer nieuwe dreigementen. Handelsminister Wilbur Ross zei zelfs dat de VS net zolang doorgaat totdat de Amerikaanse tarieven China meer pijn doen dan de represaillemaatregelen die de VS van China verwacht. Handelsspanningen zijn paradoxaal genoeg goed nieuws voor de dollar omdat investeerders in tijden van onrust nog altijd graag hun toevlucht zoeken in de gigantische en liquide dollarmarkt.

2. Ook lijken de risico’s voor de Fed om een nóg agressiever rentebeleid te gaan voeren naar de bovenkant te wijzen doordat de hoge groei en de ingevoerde importtarieven inflationair kunnen zijn. Dat een hogere groei de inflatie aanjaagt, is algemeen bekend. Daarbovenop zullen ook de importtarieven op korte termijn inflationair zijn; producenten en consumenten zullen immers meer gaan betalen voor de goederen die zij uit het buitenland betrekken. Deze hogere inflatie zal de Fed ertoe bewegen om niet alleen in 2018 vier keer de rente te verhogen, maar wellicht ook in 2019 vier keer de rentehendel over te halen. De groei wordt waarschijnlijk ook afgeremd door de importtarieven, maar dit effect speelt naar alle waarschijnlijkheid wat later. Bijkomend voordeel is dat wanneer de Fed de rente nu verhoogt, dat ze meer ammunitie heeft om de economie later te ondersteunen met renteverlagingen wanneer de economie het lid op de neus krijgt en alle nadelige gevolgen van de handelsoorlog zich in volle sterkte laten voelen.

3. De ECB is nog behoudender dan voorheen werd gedacht - en daar zijn goede redenen voor. De schatting van de langjarige potentële groei in de eurozone door de ECB bedraagt 1.5% per jaar. In de eerste twee kwartalen van 2018 bedroeg de groei respectievelijk 0.4% en 0.3%. Mocht de economische groei in de tweede helft van het jaar op dit niveau doorgaan, dan groeit de eurozone economie onder haar potentieel op de lange termijn, wat betekent dat de economie iets ruimer wordt, niet krapper. Dit zal betekenen dat de ECB nog langere tijd haar inflatiedoelen niet haalt. De kerninflatie blijft momenteel schommelen rondom de 1%, ver verwijderd van het doel van 2% van de ECB. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de ECB gedeeltelijk door politieke druk uit bijvoorbeeld Duitsland is overgegaan tot het afbouwen van het opkoopprogramma. Indien de ECB dezelfde politieke steun geniet als de Bank of Japan (BoJ), dan zou de ECB, net als de BoJ, nog veel langer een uitermate ruim monetair beleid kunnen voeren.
Verwachting EURUSD

Monex ziet nog steeds sterkte op de lange termijn voor de euro tegenover de dollar. Op de korte termijn lijken er echter teveel zaken in het voordeel te spreken van de Amerikaanse munt, waardoor Monex zijn verwachtingen voor de EURUSD voor de rest van 2018 naar beneden heeft bijgesteld. Doelkoers Q3: 1.13, Q4: 1.15

Bron: analist.be