Negatieve correlatie: dollar omhoog & goud omhoog

Speculeren op de koersverschillen van de dollar ten opzichte van de euro met als veilige haven goud. Hoe staan die 3 nu in verhouding? Als de dollar omhoog gaat, gaat dan ook het goud omhoog? Of is het juist zo dat als beide koersen omlaag gaan het tegengesteld gaat gebeuren?

Goud en Dollar lopen niet altijd in de pas.

Expert Nico Bakker ziet het zo: “Op de grafiek staat een overzicht van de laatste drie maanden met daarin afgebeeld de correlatie tussen EUR/USD en GOUD. De zwarte lijn geeft aan in hoeverre de koersontwikkeling van de Dollar in de pas loopt met die van het Goud, of andersom zo u wilt. Boven de nullijn is er sprake van een positieve correlatie, hoe hoger op de schaal, hoe sterker het verband tussen beide koersen. Tegen de +1 is de correlatie het hoogst, dan lopen beide koersen vrijwel synchroon omhoog of omlaag.”

Onder de nullijn geldt het omgekeerde. Hoe lager op de schaal, met -1 als uiterste waarde, hoe minder gecorreleerd, anders gezegd, hoe tegenstrijdiger de koersen verlopen.

Welnu, normaal gesproken is er sprake van een positieve correlatie tussen EUR/USD en GOUD, dat wil zeggen euro tegen de dollar omhoog, lees dollar omlaag, en goud omhoog, bent u er nog? Je zou kunnen zeggen dat er normaal gesproken sprake is van ‘stuivertje wisselen’ tussen dollar en goud. Uit de dollar en in het goud en andersom. Maar niet altijd, zo blijkt uit de grafiek. Momenteel is de correlatie, tijdelijk, negatief, dus beide grootheden dezelfde kant op, Dollar omhoog en Goud omhoog en vise versa.

Bron: Nico Bakker