Goed nieuws biedt dollar kansen

Trump spreekt het Amerikaanse congres toe, markten reageren positief

Goed nieuws biedt dollar kansen

2017 - Deze beursweek staat bol van politiek en macro-economisch nieuws en dat kan de dollar flink in de kaart spelen. Het begon dinsdag, Trump sprak het Amerikaanse congres toe. Verder maakte de president bekend dat hij een biljoen dollar, zowel publiek als privaat geld, wil investeren in een verbeterde infrastructuur. De president beloofde een belastingvermindering voor bedrijven en voor de middenklasse maar hij zei niet hoe hij dit wil gaan betalen.

Vrijdag zal Fed president Yellen haar laatste speech houden voordat de ‘blackout’ periode begint vooruitlopend op de vergadering van maart. Wij verwachten al met al een bijzonder volatiele periode rondom al dit nieuws en ook een serieuze kans voor een opmars van de dollar waardoor de Amerikaanse munt de week hoger kan afsluiten dan het die begon.

Afgelopen week hebben de G10 valuta’s zich opnieuw binnen enge grenzen bewogen. Handelaren waren niet bereid hun nek uit te steken. Ook was er sprake van weinig volatiliteit. De focus verschoof van nieuws van de centrale banken en van macro-economisch nieuws naar de politiek. Opmerkelijk is daarbij dat de noch de relatief agressieve toon in notulen van de Federal Reserve, noch de meest optimistische stemming onder zakenmensen in de Eurozone blijvende invloed had op de valutamarkten.

Afgelopen week zagen we een aanzienlijk positieve verrassing bij de PMI index die het sentiment onder zakenmensen aangeeft. In Duitsland staat die nu het hoogst van alle belangrijke economieën in Europa en die in Frankrijk staat nu op het hoogste punt in 70 maanden. Dit is de belangrijkste indicator voor de stand van de Europese economie en duidt ontegenzeggelijk op een groeiversnelling voor de korte termijn.

Verkiezingen

Echter, de markt blijft zich helemaal richten op de laatste peilingen in de Franse verkiezingen en, in mindere mate, op die in ons eigen land.

De notulen van de Fed die werden gepubliceerd gaven expliciet aan dat er ‘tamelijk snel’ nieuwe renteverhogingen te verwachten zijn. Op de rentemarkten wordt dat geïnterpreteerd als een verhoging in mei of juni, maar wij denken dat de kans op een verhoging al in maart onderschat wordt, gegeven de positieve verrassingen op de arbeidsmarkt en de sprong omhoog in de inflatie.

En de dollarkoers? Die lijkt weer voorzichting de weg omhoog gevonden te hebben.

Bekijk hier de koers van vandaag.

Bron: Enrique Diaz-Alvarez