Euro steeds harder onderuit

Turbospelers zijn actief aan de shortkant van de markt en hebben de doelzone op circa 1,19

Euro steeds harder onderuit

Deze week viel mijn oog op de weekgrafiek van de Eurodollar, waar ik een technische verslechtering op zie treden. Na recente herstelpogingen van de stier heeft de beer weer het heft in handen genomen. Ik zal de weekgrafiek nalopen en u wijzen op de kansen en bedreigingen met bijbehorende kantelpunten.

Al geruime tijd is er sprake van een serie lagere toppen en lagere bodems en beweegt de koers onder de gemiddeldelijn. Het moge wat dat betreft duidelijk zijn dat er sprake is van een flink negatief plaatje. Zoals u weet gaat een downtrend gepaard met actiebewegingen, maar ook met reactiebewegingen. Recent was het tijd voor zo’n reactiebeweging. Vanaf afgerond 1,23 sprongen de stieren in de markt en startten zij een opluchtingsrally.

Al met al is de koers opgeveerd, maar vanaf afgerond 1,273 werd de downtrend al weer vervolgd. Er is immers een lagere top onder de sleepkabel geplaatst. Inmiddels hebben de beren flinke tikken uitgedeeld en wordt het steunpunt op afgerond 1,23 weggeslagen. Kortom, is er momenteel sprake van een trendversnelling, ofwel een nieuwe impuls binnen de dalende trend. Al met al een flinke verslechtering van de technische conditie op de weekchart. Zolang de koers onder het kantelpunt op afgerond 1,273 noteert is een daling richting de steunzone op circa 1,19 het meest waarschijnlijke scenario. Maar hou wel rekening met tussentijdse reactiebewegingen van de stier. Echter, pas boven het kantelpunt op 1,273 is er ruimte voor een serieuze countertrendbeweging richting circa 1,34.

Bekijk de dollarkoers van dit moment.

Bron: Nico P.R. Bakker