Euro in de put?

Voor de euro gaat het jaar 2014 als een zeer memorabel jaar de geschiedenisboeken in.

Euro in de put?

2015 - Ten opzichte van de dollar daalde de euro van 1,40 naar 1,18. Maar ook het nieuwe jaar start voor de euro zeer turbulent, nu alle belangrijke koersbodems vanaf 2005 onder druk staan. In eerste instantie zien we nu een koersdaling richting 1,16, maar op langere termijn is pariteit niet meer uit te sluiten. Kortom de problemen in Europa zijn de wereld nog niet uit.

Het valutapaar EUR/USD is de afgelopen maanden fors gekelderd en breekt nu zelfs de   steunzone 118-120. Hier ligt een zeer belangrijk vangnet, gevormd door de cruciale koersbodems van de periode 2006 t/m 2010. Alle grote koersdalingen van de afgelopen jaren zijn in deze zone opgevangen. Of anders geïnterpreteerd: in de koerszone 118-120 zijn diverse stevige rally’s gestart.

Opvallend is wel dat deze rally elke keer op een lager niveau zin geëindigd. Zo is in 2008 een top gevormd rond 160, in 2009 eindigde de rally rond 151, in 2011 rond 148, terwijl de top van 2014 rond 140 lag. Feitelijk is het gehele koersverloop vanaf 2005 als een groot distributiepatroon te karakteriseren, een koerspatroon gekenmerkt door latente verkoopdruk.  Begin 2015 staat deze steun onder druk, dat zou erop duiden dat de bodem nog niet is bereikt.

De neerwaartse trend zal een nieuwe impuls krijgen indien ook deze steunzone overtuigend naar onderen wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden. Na een neerwaartse doorbraak wordt 116,40 (bodem van november 2005) het volgende neerwaartse koersdoel. Op langere termijn is pariteit niet uitgesloten (één euro = één dollar).

Op basis van de pendulum swing is een neerwaarts koersdoel van 0,81 niet uitgesloten.  De weerstand van de EUR/USD ligt rond 128,78 (gevormd op 15 oktober 2014). Ook laat de 200-dagenlijn een dalend verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

Conclusie:

Samenvattend stellen we vast dat de euro/dollar in gevaarlijk vaarwater terecht is gekomen. Ten eerste zien we steeds lagere toppen, die verkoopdruk signaleren. Daarnaast staat de steunzone 118-120 onder druk. Op het moment van schrijven wordt dit cruciale punt serieus getest, een neerwaartse doorbraak sluiten we niet meer uit.

Dat zou enerzijds signaleren dat de problemen in de eurozone intensiveren, anderzijds zou een lagere euro de exportmogelijkheden van onze regio verbeteren. Ook 2015 lijkt dus een memorabel jaar te worden op de valutamarkten.

Bron: Royce Tostrams