De Adjusted Monetary Base (BASENS) blijft oplopen

Schulden in de VS: de teller staat op dit moment op $15.239.112.000.000, ruim $15 biljoen

De Adjusted Monetary Base (BASENS) blijft oplopen

Standard & Poor’s heeft de kredietwaardigheid van negen eurolanden verlaagd, terwijl in de VS de schulden de pan uit rijzen. De Adjusted Monetary Base (BASENS) die de St. Louis Fed tweewekelijks publiceert, geeft aan dat de monetaire basis is opgelopen van ongeveer $850 miljard in 2008 tot $2.665 miljard op 11 januari 2012.

De monetaire basis wordt gedefinieerd als: de verplichtingen van de monetaire autoriteiten die huishoudens en bedrijven als medium voor uitwisseling gebruiken, en die bewaarinstellingen gebruiken om te voldoen aan wettelijke reserveverplichtingen en om interbancaire schulden te vereffenen.

Hyperinflatie

Een groot nadeel van het bijdrukken van geld is echter dat mensen, door de daling van de koopkracht, een hogere rente eisen om het koopkrachtverlies te compenseren. Een hogere rente heeft tot gevolg dat er nog meer rente moet worden betaald. En zo ontstaat een opgaande spiraal waardoor uiteindelijk hyperinflatie kan ontstaan.

Deflatoire druk

Zolang echter de deflatoire druk door bijvoorbeeld faillissementen en uitzettingen net zo groot is als de inflatoire druk door het bijdrukken van geld, is er weinig aan de hand. De oplopende rente zorgt daarnaast voor een groter aantal faillissementen en uitzettingen omdat de rentelasten te hoog zijn geworden.

Amerikaanse kredietbeoordelaars

Het is frappant dat Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van negen eurolanden heeft verlaagd, terwijl in de VS de schulden zijn opgelopen tot niveaus waarvan niemand meer weet hoe dat goed moet komen. Gezien de enorme schuldenlast van de Amerikanen kun je je echter afvragen waarom de Amerikaanse kredietbeoordelaars nu zoveel nadruk leggen op Europa. Zijn de problemen in Amerika niet veel groter? Is het misschien een afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden? De roep van politici om een Europese kredietbeoordelaar zal opnieuw toenemen. De vraag is echter of die dan wel objectief is.

Wij moeten kredietwaardigheid op een manier gaan beoordeleren, waarbij kredietbeoordelaars alleen maar een van de componenten zijn voor onze beoordeling. Wij moeten niet 100 procent van hun afhankelijk zijn, zei president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag.