Dalingspotentieel tot 1,26

De onrust in het Eurogebied in de afgelopen tijd heeft de koers van de Euro ten op zichte van de Dollar flink lager gedrukt.

Dalingspotentieel tot 1,26

Inmiddels is de koers licht onder de 1,30 gezakt, waardoor er meer dalingspotentieel vrijkomt tot aan afgerond 1,26. Beide krijtstrepen, met 1,35 als toegevoegde bovenrand, zijn uitdagend genoeg om een Turbo Tijd Short Setup te presenteren. Ik zal de weekgrafiek nader voor u duiden.

Het middellange termijn koersbeeld oogt grillig, maar de ondertoon is thans negatief, dat wil zeggen, er is een tendens tot dalen van de Euro en dus een stijgingstendens voor de Dollar. Er is immers een proces van lagere toppen en lagere bodems gaande, alsook koersvorming onder een licht neerwaarts krullende gemiddeldelijn. Bovendien stoot de RSI regelmatig tegen de 50-lijn aan, ter bevestiging van de gedachte dat de Euroberen de regie voeren.

Deze week proberen zij de 1,30 passage te slechten en daarmee een kortstondige consolidatie af te ronden en de actuele downtrend een nieuwe impuls te geven. Eerstvolgende rustpunt kan afgerond 1,26 zijn, gelijk aan een recente bodem. Hieronder komt 1,19 in beeld. Kortom, zolang de koers onder 1,30 noteert, met mogelijk enkele stierenstreepjes er boven, is een daling naar 1,26 het meest waarschijnlijke scenario.

Turbo Tijd
Er gaat een hernieuwde verkoopconditie van start met 1,30 en 1,26 als cruciale kantelpunten. Geef de Euroberen de ruimte om de weg omlaag goed te kunnen vervolgen. Tot aan 1,26 is de eerste berenrit. Daaronder start de tweede rit naar 1,26.

Bekijk hier het verloop van de dollarkoers van de laatste dagen.

Bron: Nico P.R. Bakker