China pleit voor nieuwe wereldmunt

SHANGHAI - China veroordeelt de VS voor zijn verslaving aan schulden en kortzichtigheid en pleit ervoor dat er een andere munt komt als wereldwijde standaard, in plaats van de dollar.

China deed zaterdag meteen van zich horen via staatspersbureau Xinhua. Ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) verlaagde de status van de VS in de nacht van vrijdag op zaterdag van AAA naar AA+. Dat is een status die de VS niet eerder heeft gehad.  Volgens de Chinezen wordt het hoog tijd de rol van de dollar als reservemunt internationaal aan de orde te stellen. ‘Een nieuwe, stabiele en veilige wereldwijde reservemunt kan ook een optie zijn om rampen veroorzaakt door één land te voorkomen.’

China is de grootste bezitter van Amerikaans schuldpapier, waarvan de rente samenhangt met de kredietwaardigheid van het land en de daaraan gekoppelde rating. De Chinese economen verwachten dat het land nu snel zijn risico’s zal gaan spreiden, wat impliceert dat de Amerikaanse obligaties van de hand gedaan gaan worden.

De Britse minister van Handel, Vince Cable, leek de oproep van China zaterdag te steunen. Met de toevoeging dat de dollar voorlopig nog wel zijn rol moet houden. ‘‘De Chinezen betogen al langer dat het wereldwijde monetaire systeem toe is aan hervormingen en dat we een sterke reservemunt nodig hebben’‘, aldus Cable.

Frankrijk laat zaterdag bij monde van minister van Economische Zaken Francois Baroin weten dat men het volste vertrouwen heeft in de gedegenheid van de Amerikaanse economie. Baroin reageerde hiermee op de lagere kredietstatus die Standard & Poor’s de Verenigde Staten in de nacht ervoor toebedeelde.

Obama geeft ondertussen de schuld aan iedereen. De Amerikaanse president Barack Obama noemde de economische situatie in Europa vrijdag ‘extreem onzeker’. Tegelijkertijd probeerde hij het Amerikaanse publiek vertrouwen te geven dat het weer goed komt met de economie. Dit is lastig omdat net bekend is geworden dat het banencijfer wat goed leek eigenlijk niet zo goed is. Mensen die lang werkeloos zijn worden simpelweg niet meer meegenomen in de telling. Die mensen hebben dus geen baan maar zitten thuis en hebben de moed opgegeven. Ook meer dan 1 miljoen Amerikaanse oorlogs-veteranen zijn na terug gekomen te zijn van het front nu zonder baan. Ook die telt Obama niet mee.

Obama sprak op een bijeenkomst met veteranen over de zwakke economische ontwikkeling het afgelopen halfjaar. Hij wees erop dat veel gebeurtenissen buiten de VS de economie hebben beïnvloed. Daarbij noemde hij naast de Europese crisis, de opgelopen olieprijzen en de aardbeving in Japan. In de laatste peiling van CNN geeft 85% van de Amerikanen aan geen vertrouwen te hebben in de regering Obama. Is dit het begin van de verdere daling van de dollar ?